Cookie beleid UNA

De website van UNA is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Actielijst Calamiteiten

Actielijst bij calamiteiten

versie 3 augustus 2023

 

  1.  Staken van een wedstrijd

·        Bij thuiswedstrijden met een door UNA-aangewezen scheidsrechter

De door UNA-aangewezen scheidsrechter meldt de staking bij de dienstdoende wedstrijdsecretaris én  bij de scheidsrechtercoördinator. Voor jeugdwedstrijden is dat Dick Bijkerk; voor seniorenwedstrijden is dat Gert Tieben.

 

De staking wordt vastgelegd in het Digitale Wedstijdformulier (DWF). Daarbij worden ook de digitale vragenlijsten ingevuld. Op eerste verzoek van de KNVB wordt door de scheidsrechter een aanvullende verklaring opgesteld die via e-mail naar de KNVB wordt verstuurd.  Kopie van die e-mail gaat ook naar de scheidsrechtercoördinator.

 

·        Trainer/leider ->  wedstrijdsecretaris (jeugd of senioren)

Trainer/leider meldt direct na de wedstrijd bij de wedstrijdsecretaris wat de oorzaak is van het staken van de wedstrijd.

 

Indien het staken van de wedstrijd (mede) het gevolg is van speler(s) van UNA maakt de trainer/leider (zo mogelijk in overleg met de wedstrijdsecretaris) een meldingsformulier Normen & Waarden op en verstuurt dit per e-mail naar [email protected]. en de Voorzitter Seniorencommissie resp. de Jeugdvoorzitter

 

In afwachting van een verzoek van de KNVB voor verdere informatie hoeft er extern nog géén actie te worden ondernomen.

 

·        Wedstrijdsecretaris ->  Meldpunt excessen KNVB via noodnummer 

       Indien de aanleiding voor het staken van de wedstrijd buitensporig fysiek en/of

      verbaal geweld betreft neemt de wedstrijdsecretaris direct telefonisch contact op met

      de KNVB via het noodnummer (0800) 22 99 555. 

 

      Onder excessen verstaat de KNVB buitensporig fysiek en/of verbaal geweld. Hieronder

       vallen: 

       -   ernstige bedreigingen; 

       -   buitensporig fysiek geweld; 

       -   collectieve vechtpartijen; 

       -   buitensporig verbaal geweld. 

      

      Afhankelijk van de situatie wordt aanbevolen aangifte te doen bij de politie. 

 

·        Wedstrijdsecretaris ->  Hoofdcoördinator/HO (jeugd) of coördinator (senioren) 

       Wedstrijdsecretaris licht het HO (jeugd selectieteams) of Hoofdcoördinator (overige  

       teams) in respectievelijk de seniorencoördinator. 

 

·        Hoofdcoördinator (jeugd) à Coördinator en Jeugdvoorzitter

      Hoofdcoördinator jeugd licht direct de betreffende coördinator en de jeugdvoorzitter in. 

 

·        Seniorencoördinator ->   Voorzitter Seniorencommissie

Seniorencoördinator licht de Voorzitter Seniorencommissie in.

 

·        Voorzitter Seniorencommissie of Jeugdvoorzitter ->  HO/Hoofdcoordinator resp. coördinator Seniorencommissie

De Voorzitter Seniorencommissie resp.de Jeugdvoorzitter bepalen in overleg met de coördinator Seniorencommissie resp. het HO/Hoofdcoördinator óf en zo ja, welke actie er wordt genomen in het kader van het beleid Normen & Waarden. Zij informeren het Hoofdbestuur en de leden van hun eigen commissie.     

 

 

  1.  Ernstig letsel tijdens een wedstrijd met ziekenhuisbezoek tot gevolg

·        Trainer/leider  ->  Coördinator (jeugd en senioren)

De trainer/leider meldt direct na afloop van de wedstrijd bij de coördinator wat er is gebeurd.

 

Is de betreffende speler van de tegenpartij dan zal de trainer/leider, met in achtneming van de AVG, de NAW-gegevens van de speler opvragen en doorgeven aan de coördinator.

 

·        Coördinator ->  Jeugdsecretaris of Seniorensecretaris

De coördinator geeft de gegevens van de betreffende speler door aan de jeugd-/seniorensecretaris. Indien nodig zal de jeugd-/seniorensecretaris contact opnemen met de desbetreffende vereniging. Een kaartje of bloemetje voor de getroffen speler kan eventueel via de betreffende vereniging verstuurd worden.

 

Is de betreffende speler lid van v.v. UNA, dan zal de jeugd-/seniorensecretaris in overleg met de trainer/leider zorgen voor een kaartje namens de commissie/het bestuur. Bij langer verblijf in het ziekenhuis volgt bezoek vanuit de jeugdcommissie of seniorencommissie.

 

 

 

  1.  Rode kaart (directe rode kaart; niet voor 2x een gele kaart)

·        Trainer/leider ->  Wedstrijdsecretaris

De trainer/leider meldt de rode kaart direct na afloop van de wedstrijd bij de wedstrijdsecretaris.

 

·        Wedstrijdsecretaris ->  Jeugdsecretaris of Seniorensecretaris én scheidsrechtercoördinator

De wedstrijdsecretaris meldt de rode kaart bij de jeugdsecretaris of de seniorensecretaris én bij de scheidsrechtercoördinator,  

 

In afwachting van het schikkingsvoorstel van de KNVB hoeft er géén actie te worden ondernomen.

Na ontvangst van het schikkingsvoorstel wordt bepaald of er in beroep wordt gegaan.

 

Uitgangspunt is dat er géén beroep wordt aangetekend tegen een schikkingsvoorstel. Indien er reden is om daarvan af te wijken zal dat t.a.t. in overleg met de scheidsrechtercoördinator én de jeugd-/seniorensecretaris worden gedaan. In die gevallen zal het beroep worden ingediend via de scheidsrechtercoördinator én de jeugd-/seniorensecretaris. Daarbij wordt de verklaring van de geschorste speler bijgesloten.

 

·        Wedstrijdsecretaris -> Voorzitter Seniorencommissie resp. Jeugdvoorzitter

De wedstrijdsecretaris meldt de rode kaart tevens bij de Voorzitter Seniorencommissie resp. de Jeugdvoorzitter. Zij toetsen in overleg met de coördinator Seniorencommissie resp. het Hoofd Opleiding/hoofdcoördinator (ingeval van een jeugdspeler) óf met de coördinator van de seniorencommissie of er door v.v. UNA een (aanvullende) sanctie wordt opgelegd vanuit het beleid Normen & Waarden.

 


 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!