Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Nieuws

Verslag  jaarvergadering van 21-09-2020 supportersvereniging U.N.A

1. Onze voorzitter vice voorzitter Fred Klomp opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom

Na het openingswoord werd er 1 minuut stilte gevraagd voor het overlijden van 2 van onze leden Piet Somers en Henk Senders als mede voor de kort overleden lid Sjef Dielissen

2.  Secretaris leest het verslag voor van  periode 01-07-2019 t/m 30-06-2020 deze worden zonder op of aanmerken goedgekeurd.(Verslag  jaarvergadering 2019 staat op de side van de supporters vereniging)

3. Punt kascontrole,  de kas werd gecontroleerd door de heren Tiny van Boekel  en Arno Driessenen deze werd eveneens goedgekeurd.

4. Verder een gezamenlijk overzicht met toelichting van de penningmeester over de in en uitgave en begroting van het afgelopen jaar ook deze werden goedgekeurd.

5. Hierna het punt bestuursverkiezing  Statutair aftredend zijn Theo van Kruijsdijk en Ad van der Linden zij stellen zich voor de komende 3 jaar herkiesbaar als bestuurslid .Daar er geen tegenkandidaten waren hebben zij voor de komende 3 jaar weer zitting in het bestuur.

6. Verkiezing kas controle commissie Tiny van Boekel is reglementair aftredend hiervoor stelde zich vanuit de vergadering Jos van de Laar als kandidaat  Dus voor komend jaar hebben  Arno Driessen en Jos van de Laar hierin zitting.

7. Volgende punt contributie verhoging het voorstel vanuit het bestuur was een verhoging van 5 euro per jaar dit mede omdat de enige bron van inkomsten het wekelijkse kienen is komen te vervallen dit werd met 1 tegenstem aangenomen

7. Rondvraag= Peter Smetsers alsmede Willem Bakermans bedanken de supporters vereniging namens U.N.A. voor de goede samenwerking en met name de eenmalige gift vanuit onze vereniging en hoopt op dezelfde voet in de toekomst verder te gaan.

8. Na de vergadering werden onze jubilarissen Wil Franssen ( 50 jaar) en Antoin van Gerwen (25 jaar) nog bescheiden (corona) gehuldigd hiervoor

9. Hierna werd de vergadering afgesloten met een dankwoord van de vice voorzitter Fred Klomp waarna het nog een uurtje samen zijn was met een drankje en een hapje.

 

Ad van der Linden                                                                                                                                                          

Secretaris supportersvereniging U.N.A. 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!