Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Nieuws

 

Verslag  jaarvergadering van 20-09-2021 supportersvereniging U.N.A

1 Onze vice voorzitter Fred Klomp opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom

Na het openingswoord werd er 1 minuut stilte gevraagd voor het overlijden van  van onze leden Henk Senders, Sjef Dielensen, Mia van de Wijgert, Wil Kusters, Wil Franssen en Harry Senders

2  Secretaris leest het verslag voor van  periode 01-07-2020 t/m 30-06-2021 deze worden zonder op of aanmerken goedgekeurd. (Verslag  jaarvergadering 2020 staat op de site van de supporters vereniging)

3 kascontrole,  de kas werd gecontroleerd door de heren Jos van de Laar en Arno Driessenen deze werd eveneens goedgekeurd.

4 Verder een gezamenlijk overzicht met toelichting van de penningmeester over de in en uitgave en begroting van het afgelopen jaar ook deze werden goedgekeurd.

5 Hierna het punt bestuursverkiezing  Statutair aftredend zijn Nico van den Bliek en Fred Klomp zij stellen zich voor de komende 3 jaar herkiesbaar als bestuurslid .Daar er geen tegenkandidaten waren hebben zij voor de komende 3 jaar weer zitting in het bestuur.

6 Verkiezing kas controle commissie Arno Driessenen reglementair aftredend hiervoor stelde zich vanuit de vergadering johan van Gestel als kandidaat  Dus voor komend jaar hebben  johan van Gestel en Jos van de Laar hierin zitting

7 Rondvraag = Peter Smetsers bedankt de supporters vereniging namens U.N.A. voor de goede samenwerking met onze vereniging en hoopt op dezelfde voet in de toekomst verder te gaan.

8 Na de vergadering werden onze jubilarissen peter Smetsers, Ger Tieben, Rinus Vlemmix, gehuldigd voor hun 25 jarig lidmaatschap alsmede Jos vercoelen voor zijn 40 jarig lidmaatschap

9 Hierna werd de vergadering afgesloten met een dankwoord van onze voorzitter Fred Klom waarna het nog een uurtje samen zijn was met een hapje en een drankje


Ad van der Linden

Secretaris supportersvereniging U.N.A.

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!